Ми змінюємося,
дізнайся деталі!

Регламент заходу – Fundacja Inicjowania Rozwoju Up Foundation

Правила участі
12-й Форум ініціатив з розвитку

§1 ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

 1. Організатор заходу під назвою: “12. ФОРУМ ІНІЦІАЦІЇ РОЗВИТКУ”Форум, надалі іменований “Форум”, є Фундацією УП, що базується в Гданську, вул.. Jaskowa Dolina 11A lok. 1A, 80-252 Gdańsk. NIP: 9571059793, надалі – “Організатор”.
 2. Форум проходить стаціонарно в приміщеннях майстерень на виставці AmberExpo, Гданськ, вул. Відплиття 11.
 3. Участь у Форумі для тих, хто пройшов кваліфікаційний відбір Організатором, буде безкоштовною.
 4. Кількість місць на Форумі обмежена.
 5. Реєструючись на захід, Учасник зобов’язується відвідати захід 14 листопада 2023 року на виставці AmberExpo у Гданську.
 6. Участь у Форумі означає ознайомлення та прийняття Правил та умов.
 7. Особи, які беруть участь у Форумі, надалі іменуються “Учасники”. Учасник – фізична особа, яка досягла 18 років і має повну дієздатність, юридична особа та організаційні одиниці без статусу юридичної особи, які здатні від свого імені набувати прав і нести обов’язки, які належним чином зареєструвалися на Форумі за допомогою системи konfeo до дати, вказаної в сервісі реєстрації.
 8. Регламент звертається до кожної особи, яка бере участь у Форумі, під час його проведення.
  Особи, які беруть участь у Форумі, під час його проведення зобов’язані суворо дотримуватися положень, що містяться в цьому Регламенті. Кожен Учасник зобов’язаний поводитися з повагою до інших Учасників і, зокрема, дотримуватися Правил Форуму та законодавства, а також виконувати вказівки Організатора.
 9. Метою Регламенту є забезпечення безпеки Форуму шляхом визначення правил поведінки осіб-учасників, регламентації їхніх прав та обов’язків, а також організаційних правил.

§2 УМОВИ УЧАСТІ В КОНКУРСІ

 1. Реєстрація на Форум триває з 20 жовтня 2023 року до вичерпання пулу місць, але не довше ніж до 10 листопада 2023 року. Організатор залишає за собою право припинити (або продовжити) реєстрацію достроково без пояснення причин.
 2. Реєстрація на участь відбувається онлайн на сайті організатора(upfoundation.co.uk/forum-initiating-development-conference-2023/).
 3. Для коректної реєстрації Учаснику необхідно заповнити всі поля, зазначені у формі.
 4. Користувач гарантує, що всі дані, надані для реєстрації, є правильними.
 5. Завершуючи реєстрацію, Учасник заявляє, що він/вона прочитав(ла) і приймає зміст цих Правил та Регламенту, а також дає згоду на обробку персональних даних для цілей проведення заходу.
 6. Після того, як дані в реєстраційній формі будуть заповнені і підтверджені, на вказану в ній електронну адресу буде надіслано лист з підтвердженням зареєстрованої електронної адреси. Після цього етапу реєстрація завершена.

§3 ОРГАНІЗАЦІЙНІ ПРИНЦИПИ

 1. Учасники зобов’язані дотримуватися інструкцій Організатора.
 2. Учасники зобов’язані поводитися таким чином, щоб не ставити під загрозу безпеку інших осіб, зокрема, безпеку даних і зображення інших учасників, і, зокрема, дотримуватися положень цих правил.
 3. Учасники зобов’язані дотримуватися правил техніки безпеки, охорони праці та пожежної безпеки, що діють у приміщеннях, де організовується Форум.
 4. Беручи участь у Форумі, Учасник дає згоду на використання Організатором зображення, зробленого у зв’язку з проведенням Форуму, і передає Організатору в необмеженому за часом і територією обсязі всі права на використання і розпорядження зображенням Учасника та його записами (фотографічними, аудіовізуальними, звуковими), зробленими у зв’язку з проведенням Форуму. Образ Учасника, який був у вищезгаданому записані та використані, не мають права на будь-які (в тому числі фінансові) претензії у зв’язку з цим. Організатор залишає за собою право надавати субліцензію на використання зображення Учасника офіційним партнерам та спонсорам.
 5. Учасники не мають права записувати або оприлюднювати зображення інших Учасників на Форумі.

§4 ПЕРСОНАЛЬНІ ДАНІ

 1. Адміністратором персональних даних є UP Фонд “Ініціатива розвитку”, що знаходиться в Гданську, вул. Jaskowa Dolina 11A lok. 1A, 80-252 Gdańsk (надалі “Адміністратор”), внесений до реєстру Національного судового реєстру Окружним судом Гданськ-Північ у Гданську VII Господарським відділом Національного судового реєстру під номером 0000393420, NIP: 9571059793 REGON: 221509149. Контакти: адреса електронної пошти kontakt@upfoundation.pl.
 2. Персональні дані Учасника, що містяться в заявці на участь у Форумі, зібрані Організатором, обробляються з метою проведення Форуму відповідно до положень Регламенту та згідно з формулюваннями окремих договорів, що зобов’язують Організатора із забезпечуючими суб’єктами, тобто Організатором. партнери, спонсори.
 3. Особа-учасник має право вимагати від Адміністратора доступ до наданих персональних даних, виправлення, а також видалення або обмеження обробки даних, а також право на заперечення проти обробки даних і право в будь-який час відкликати раніше надану згоду на обробку даних. Відкликання згоди не вплине на сумісність обробки даних Учасника, що здійснюється на підставі згоди, наданої до відкликання.
 4. Особа, яка бере участь, має право подати скаргу Президенту Управління з питань захисту даних.
  5. надання персональних даних є добровільним, проте є умовою участі у Форумі та виконання вимог законодавства. Ненадання цих персональних даних призведе до того, що ви не зможете взяти участь у заході, виконати зобов’язання, які покладені на Організатора, а також розглянути будь-які скарги. Дані для маркетингових цілей надаються на добровільній основі.
 5. Участь у заході одночасно є згодою Учасника на обробку Організатором даних, пов’язаних зі здоров’ям (тільки для належного виконання процедур, описаних вище), у розумінні ст. 9(1). 2(a, c, h) та Регламенту (ЄС) 2016/679 Європейського Парламенту та Ради від 27 квітня 2016 року. про захист фізичних осіб при обробці персональних даних і про вільний рух таких даних та про скасування Директиви 95/46/ЄС (Загальний регламент про захист даних OJEU 2016.119.1).

§5 ВІДМОВА ВІД УЧАСТІ У ФОРУМІ

 1. Особа, яка бере участь у Форумі, може відмовитися від участі. Скасування можна здійснити в електронному вигляді, надіславши повідомлення з електронної адреси, вказаної при реєстрації на конференцію, на адресу forum@upfoundation.pl.

§6 СКАРГИ

 1. Учасник може подати скаргу електронною поштою на електронну адресу:
  forum@upfoundation.pl, а також поштою на юридичну адресу Організатора.
 2. Скарги можна подавати не пізніше, ніж через 14 днів після Форуму. Якщо скарга подається поштою, кінцевим терміном вважається дата на поштовому штемпелі.
 3. Скарга повинна містити щонайменше такі дані:
  (a) зазначення Форуму, якого стосується скарга;
  (b) ідентифікація залученої особи – ім’я, адреса для листування, адреса електронної пошти, контактний телефон,
  (c) предмет скарги,
  (d) зазначення фактів, що обґрунтовують скаргу.
 4. Організатор розгляне скаргу протягом 14 днів з моменту її отримання.

§8 ПРИКІНЦЕВІ ПОЛОЖЕННЯ

 1. Заповнення та подання онлайн-заявки означає прийняття цих Умов та положень.
 2. Організатор залишає за собою право змінювати правила та програму заходу в будь-який час без пояснення причин, про що буде повідомлено на сайті upfoundation.co.uk. Учасники не мають права пред’являти жодних претензій з цього приводу.
 3. З цим Регламентом можна ознайомитися на сайті організатора: upfoundation.co.uk.
 4. З офіційною програмою можна ознайомитися, зокрема, тут. на сайті upfoundation.co.uk.
 5. Організатор не несе відповідальності за наслідки форс-мажорних обставин та перебоїв у водопостачанні, інтернет-зв’язку, електропостачанні, що знаходяться поза межами контролю організатора, внаслідок яких переривається робота Форуму.
 6. У питаннях, не врегульованих Правилами, рішення приймає Організатор, і застосовуються відповідні положення Закону.
 7. Регламент набуває чинності з дати початку реєстрації на Форум.
Перейти до вмісту