Inkubator Innowacji Społecznych Innaczej – Fundacja Inicjowania Rozwoju Up Foundation
Inkubator Innowacji Społecznych Innaczej – Fundacja Inicjowania Rozwoju Up Foundation

RUSZYŁA 7. EDYCJA

inkubatora innowacji społecznych innaczej

Innaczej to program wspierający innowatorki i innowatorów społecznych z Gdańska

Podczas szkoleń i warsztatów będziecie pracować nad swoimi pomysłami, by stały się jeszcze lepsze i zwiększyły swoje szanse na otrzymanie dofinansowania i wdrożenie.

Przede wszystkim skupimy się na profesjonalnym projektowaniu innowacji społecznych. Każda i każdy z Was będzie też pracować indywidualnie przy wsparciu opiekunki/opiekuna innowacji. Wiemy, że każdy pomysł jest inny i ważne jest dla nas również, aby być z Wami w stałym kontakcie.

Osoby, które najlepiej przygotują swoje innowacje zaprezentują się przed komisją. Komisja wybierze najciekawsze innowacje społeczne, które zostaną wsparte grantem w wysokości do 15 000 zł. Ponadto zostaną one objęte programem mentorskim trwającym przez czas testowania innowacji społecznej. Od tego momentu możesz zacząć realizować swoją innowację społeczną.

Operator

Inkubator Innowacji Społecznych Innaczej – Fundacja Inicjowania Rozwoju Up Foundation

Dofinansowano ze środków Miasta Gdańska.

Inkubator Innowacji Społecznych Innaczej – Fundacja Inicjowania Rozwoju Up Foundation

Ty masz pomysł na nowatorskie rozwiązanie odpowiadające na potrzeby społeczne

My dajemy Ci wsparcie i sprzyjające warunki do rozwijania i wdrażania Twojego pomysłu w Gdańsku

Czym są innowacje społeczne?

Innowacje społeczne to działania mające na celu polepszenie jakości życia osób czy społeczności. Ich „nowość” może wynikać z wprowadzania nowatorskich rozwiązań, ale także z faktu wdrożenia już znanego rozwiązania, występującego w nowym kontekście społecznym lub dla grupy społecznej, która do tej pory nie była zaopiekowana.

Temat, którym możesz się zająć jest dowolny, pod warunkiem, że odpowiada na ważne wyzwania społeczne Gdańska.

Inkubator Innowacji Społecznych Innaczej – Fundacja Inicjowania Rozwoju Up Foundation
Inkubator Innowacji Społecznych Innaczej – Fundacja Inicjowania Rozwoju Up Foundation

Sprawdź jak powstają innowacje społeczne

Dowiedz się więcej z darmowej publikacji „Każda duża zmiana zaczyna się od małego kroku”.

Harmonogram Innaczej

OD 17 KWIETNIA DO 12 MAJA (godz. 23:59)
ZGŁASZANIE POMYSŁÓW
To czas na wysłanie formularza zgłoszeniowego z opisem swojego pomysłu.
1
OD 17 KWIETNIA DO 12 MAJA (godz. 23:59)
OD 13 MAJA DO 15 MAJA
WERYFIKACJA FORMALNA
Komisja oceni poprawność przesłanych formularzy.
2
OD 13 MAJA DO 15 MAJA
15 MAJA
WYNIKI OCENY FORMALNEJ
Informacje o zakwalifikowaniu się do dalszych etapów zostaną przesłane na wskazany w formularzu adres e-mail.
3
15 MAJA
16 MAJA
SPOTKANIE ORGANIZACYJNE
Osoby zakwalifikowane do dalszego etapu spotkają się online z organizatorkami konkursu. Omówione zostaną szczegóły programu..
4
16 MAJA
25-26 MAJA
MARATON PROJEKTOWANIA INNOWACJI
Dwudniowe warsztaty, podczas których osoby zakwalifikowane do programu dopracują swoje innowacje przy pomocy ekspertów.
5
25-26 MAJA
3 CZERWCA
ZŁOŻENIE PROJEKTU INNOWACJI SPOŁECZNEJ
Ostateczny dzień na przesłanie projektu wypracowanego podczas maratonu.
6
3 CZERWCA
12 CZERWCA
WYNIKI OCENY MERYTORYCZNEJ
Ocena złożonego projektu i kwalifikacja do prezentacji przed komisją konkursową.
7
12 CZERWCA
13 CZERWCA
WARSZTATY GRUPOWE
Szkolenie z prowadzenia efektywnej prezentacji, czyli jak przekonać innych do swojego pomysłu.
8
13 CZERWCA
13 CZERWCA - 18 CZERWCA
WSPARCIE INDYWIDUALNE
Przygotowanie się do prezentacji przed komisją.
9
13 CZERWCA - 18 CZERWCA
19 CZERWCA
PREZENTACJA PRZED KOMISJĄ KONKURSOWĄ
Innowatorki i innowatorzy zaprezentują swoje pomysły przed komisją, która zdecyduje o przyznaniu grantu na testowanie.
11
19 CZERWCA
20 CZERWCA
OGŁOSZENIE WYNIKÓW
Ogłoszenie inicjatyw, które otrzymały dotacje na przetestowanie innowacji.
10
20 CZERWCA

Zapraszamy do udziału w konkursie!

Dlaczego warto wziąć udział w Innaczej?

Innaczej mobilizuje do działania, precyzowania i udoskonalania twojego pomysłu.

Inkubator pomaga odpowiedzieć na wiele pytań, które pomogą ci bardziej zrozumieć twoja innowację.

Program daje potrzebny czas i komfort, także finansowy, na sprawdzenie i przetestowanie pomysłu.

Wsparcie i entuzjazm opiekunów twojej Innowacji pozwoli Ci uwierzyć, że Twoja pomysł ma sens i może coś zmienić.

Dane fundacji

Fundacja Inicjowania Rozwoju Up Foundation
ul. Jaśkowa Dolina 11a/1a, 80-252 Gdańsk

NIP: 9571059793
KRS 0000393420
REGON 221509149

Kontakt
Strona pod troskliwymi skrzydłami 🦋 SIMPLY  yourself
Skip to content