Zmieniamy się, poznaj szczegóły!

Ochrona danych osobowych (RODO)

Dziękujemy, że jesteście z nami! Jednocześnie informujemy, że biorąc udział w realizowanych przez nas działaniach, czy korzystając z naszych usług przetwarzamy Państwa dane osobowe. W związku z tym, informujemy, że:

Obowiązek informacyjny z art. 13 RODO

Zgodnie z art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (tekst w języku polskim: Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej, Nr 4.5.2016) (RODO), informujemy iż:

Administratorem Pana/Pani* danych osobowych jest:

Fundacja Inicjowania Rozwoju UP FOUNDATION,
ul. Małachowskiego 8/2, 80-252 Gdańsk
tel.: 664 899 125, koordynator@upfoundation.pl, NIP: 9571059793

Mają Państwo prawo do:

  • żądania dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania,
  • wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
  • wniesienia skargi do organu nadzorczego
  • cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie.

Dane osobowe przetwarzane są w celu realizacji obowiązków ustawowych, wynikających z przepisów szczegółowych.

Podstawę przetwarzania danych osobowych jest niezbędne do wypełnienia przez administratora danych obowiązku prawnego wynikającego z obowiązków ustawowych.

Okres, przez który dane osobowe będą przechowywane: stosownie do przepisów szczegółowych regulujących daną sprawę.

​W razie jakichkolwiek pytań, czy wątpliwości, zapraszamy do kontaktu!

Skip to content