Nasza misja

Fundacja Inicjowania Rozwoju „Up Foundation” działa od 2011 roku na rzecz upowszechniania współpracy międzysektorowej oraz społecznej odpowiedzialności (Corporate Social Responsibility – CSR) i zrównoważonego rozwoju na Pomorzu.

Misją Fundacji jest inicjowanie i wspieranie rozwoju lokalnego przy wykorzystaniu potencjału płynącego ze współpracy międzysektorowej biznesu, organizacji pozarządowych i instytucji publicznych.

Fundacja powstała z inicjatywy liderów wywodzących się z różnych sektorów, osób dostrzegających potrzebę zmian społeczno-gospodarczych na Pomorzu. ​

Promujemy znaczenie odpowiedzielności społecznej w działaniach oranizacji i firm. Pomagamy budować i wdrażać strategie i działania CSR. Wiemy, jak to robić skutecznie.

Promujemy najlepsze praktyki CSR, wspieramy rozwój lokalny, integrujemy środowisko biznesu, organizacji pozarządowych i samorządu.

O nas – Fundacja Inicjowania Rozwoju Up Foundation

Zespół

Natalia Siuda- Piotrowska UP

Natalia Siuda- Piotrowska

Prezeska Up Foundation

Karolina Weiner UP

Karolina Weiner

Justyna Kowalkowska UP

Justyna Kowalkowska

Aneta Bożyczko UP

Aneta Bożyczko

Rada Fundacji

Monika_Hinc_foto (1) (1)

Monika Hinc

Jowita Twardowska fota (1)

Jowita Twardowska

Zobacz relację z 11. Forum Inicjowania Rozwoju

O nas – Fundacja Inicjowania Rozwoju Up Foundation

Dołącz do naszego zespołu

Wolontariusz / wolontariuszka

Jeśli chciałbyś lub chciała podzielić swoimi talentami i kompetencjami, szukasz miejsca gdzie możesz zdobyć nowe doświadczenie lub chcesz z nami rozwijać współpracę pomiędzy biznesem, organizacjami pozarządowymi i samorządem, skontaktuj się z nami 😉

PARTNERSTWO - FORUM INICJOWANIA ROZWOJU

Partnerzy strategiczni

O nas – Fundacja Inicjowania Rozwoju Up Foundation
O nas – Fundacja Inicjowania Rozwoju Up Foundation
O nas – Fundacja Inicjowania Rozwoju Up Foundation

Partnerzy

O nas – Fundacja Inicjowania Rozwoju Up Foundation
O nas – Fundacja Inicjowania Rozwoju Up Foundation
O nas – Fundacja Inicjowania Rozwoju Up Foundation
O nas – Fundacja Inicjowania Rozwoju Up Foundation
O nas – Fundacja Inicjowania Rozwoju Up Foundation
O nas – Fundacja Inicjowania Rozwoju Up Foundation
O nas – Fundacja Inicjowania Rozwoju Up Foundation
O nas – Fundacja Inicjowania Rozwoju Up Foundation
O nas – Fundacja Inicjowania Rozwoju Up Foundation
O nas – Fundacja Inicjowania Rozwoju Up Foundation
O nas – Fundacja Inicjowania Rozwoju Up Foundation
O nas – Fundacja Inicjowania Rozwoju Up Foundation
O nas – Fundacja Inicjowania Rozwoju Up Foundation
O nas – Fundacja Inicjowania Rozwoju Up Foundation
O nas – Fundacja Inicjowania Rozwoju Up Foundation
Skip to content