Zielone Innowacje – Fundacja Inicjowania Rozwoju Up Foundation

Zielone Innowacje

Od lutego 2022 roku trwa realizacja projektu pt. Dialog i współpraca międzysektorowa motorem wdrażania zielonych innowacji w regionie.
Projekt finansowany przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię z Funduszy EOG w ramach Programu Aktywni Obywatele – Fundusz Regionalny.
Projekt realizuje Fundacja Inicjowania Rozwoju UP Foundation.

WIERZYMY, ŻE WSPÓLNIE MOŻEMY ZDZIAŁAĆ WIĘCEJ
Działania projektu mają na celu budowanie kultury współpracy i dialogu społecznego w obszarze środowiska i ekologii między lokalnymi społecznościami oraz jednostkami samorządu terytorialnego z 6 gmin Pomorza. Razem działamy na rzecz zrównoważonego rozwoju województwa pomorskiego.

BUDUJEMY MIĘDZYSEKTOROWE ZESPOŁY
Z inicjatywy UP Foundation w 6 gminach Pomorza powstało 6 międzysektorowych zespołów. W ich skład weszli przedstawiciele i przedstawicielki samorządów, organizacji pozarządowych, biznesu i aktywiści.

ODPOWIADAMY NA LOKALNE WYZWANIA KLIMATYCZNE
W każdej gminie odbyły się 4 sześciogodzinne warsztaty, prowadzone przez ekspertki metody Design Thinking. Zespoły projektowały zielone innowacje dla swojego otoczenia.

WZMACNIAMY LIDERÓW I LIDERKI SPOŁECZNE
20 najbardziej zaangażowanych aktywistek i aktywistów społecznych bierze udział w programie szkoleniowo-doradczym rozwijającym ich kompetencje liderskie, organizacyjne, komunikacyjne i zarządcze.

DZIELIMY SIĘ DOŚWIADCZENIEM
Na bazie doświadczeń w gminach, opracowany zostanie model współpracy do budowania relacji w społecznościach lokalnych i rozwiązywania wyzwań społecznych. Manual budowania dialogu społecznego i wdrażania zielonych innowacji to szansa, aby województwo pomorskie stało się inicjatorem wprowadzania zielonych innowacji w innych regionach Polski.

Na podstawie naszych doświadczeń w projekcie Zielone Innowacje powstał e-book:

E-book – Bo liczy się cel

Jak budować relacje w społecznościach lokalnych i odpowiadać na wyzwania społeczne?

Poznaj Zielone Innowacje w 6 gminach województwa pomorskiego

Zielone Innowacje – Fundacja Inicjowania Rozwoju Up Foundation
Zielone Innowacje – Fundacja Inicjowania Rozwoju Up Foundation

Podsumowanie projektu

Zapraszamy przedstawicieli samorządu lokalnego, organizacji pozarządowych, lokalnej społeczności, biznesu i mediów na wydarzenie podsumowujące projekt Zielone Innowacje. Więcej informacji wkrótce

Koordynatorka projektu:
Natalia Siuda

Specjalistka ds. współpracy:
Justyna Kowalkowska

Specjalistka ds. komunikacji:
Aneta Bożyczko

Skip to content