FORUM INICJOWANIA ROZWOJU - spotkanie biznesu, samorządu i NGO, CSR

"Forum to spotkanie międzysektorowe, które na Pomorzu odbywa się już 7 lat. To pomorska platforma inspiracji, dobrych praktyk, doskonalenia i rozwoju inicjatyw odpowiedzialnych społecznie."

Monika Hinc, Inicjatorka Forum

CSR.WARTO(ści)! - spotkania networkingowe pasjonatów CSR

Spotkania mają na celu promowania idei zrównoważonego rozwoju i odpowiedzialności społecznej biznesu. Łączymy liderów i organizacje wokół wartościowych celów.

Monika Hinc, Pomysłodawczyni spotkań

FORA WSPÓŁPRACY LOKALNEJ - spotkania międzysektorowe

Fora Współpracy Lokalnej to spotkania odbywające się od 2 lat w czterech subregionach Pomorza. Spotkania gromadzą lokalnych liderów biznesu, samorządu i organizacji pozarządowych. Pozwalają na osiąganie wspólnych lokalnych celów społeczno-gospodarczych.

Natalia Siuda-Piotrowska, Koordynator

Skip to content