Bar Centrala

Lider: Fundacja Innowacji Społecznej
Partnerstwo: Urząd Miejski w Gdańsku, Catering Janusz Małyszko

BAR CENTRALA to kantyna społeczna, działająca w branży gastronomicznej, będąca miejscem pracy, staży i praktyk dla wychowanków usamodzielniających się z placówek opiekuńczo – wychowawczych. Bar Centrala został uruchomiony w dniu 20.02.2017r w budynku Urzędu Miasta w Gdańsku przy ul. Nowe Ogrody 8/12 i działa od poniedziałku do piątku w godz. od 6.00 do 17.00 (w pon., wt., czw.) oraz od 6.00 do 18 w środy oraz od 6.00 do 16.00 w piątki. W Centrali zostało utworzonych 7 stanowisk pracy, w tym aż 5 miejsc pracy dla osób wywodzących się z pieczy zastępczej (także manager)

W Barze Centrala prowadzony jest program aktywizacji i edukacji zawodowej dla wychowanków znajdujących się pod opieką Gdańskiej Fundacji Innowacji Społecznej, w wieku 16-17 lat którzy uczestniczą w tzw. próbkach pracy. To stałe miejsce odbywania praktyk i staży mających za zadanie przygotowanie do podejmowania zatrudnienia i kształtowania postaw pro-zawodowych wychowanków placówek opiekuńczo – wychowawczych. Zaangażowanie partnera biznesowego – Catering Janusz Małyszko miało charakter doradczy i dotyczyło wsparcia branżowego, m.in. dostosowanie procesów technologicznych do planowanej działalności, HACCAP, dobór sprzętu i urządzeń gastronomicznych. Zaangażowanie Urzędu Miasta w Gdańsku polegało na zintegrowaniu działań inwestycyjnych prowadzonych przez UM w Gdańsku z działaniami inwestycyjnymi prowadzonymi przez Fundację, opracowanie warunków przekazania lokalu dla zaplanowanych działań oraz zaangażowanie w promocję projektu.

Dzisiaj przechodząc koło Urzędu Miejskiego codziennie można zobaczyć niezwykłe efekty pomysłodawców inicjatywy. Zapach przygotowywanych potraw, krzątająca się obsługa i tłumy przewijających się gości kantyny świadczą o słuszności inicjatywy – zarówno społecznej, jak i ekonomicznej.

Kontakt

Skip to content