Gmina Żukowo

Gmina Żukowo – Fundacja Inicjowania Rozwoju Up Foundation

ADOPCJA DRZEW, czyli system nasadzeń. To odpowiedź na wysoką urbanizację gminy i brak długofalowego planowania przestrzeni zielonych. Założeniem projektu jest stworzenie modelu koordynacji obowiązkowych nasadzeń, włączenie społeczności w pielęgnację nasadzeń oraz zaangażowanie przedsiębiorców w ramach CSR.

EKO PLAŻA o charakterze społecznościowym. W ramach tego projektu zaplanowano przygotowanie terenu dla mieszkańców przy jednym z jezior gminy, tak aby dostosować ją pod kątem integracji lokalnej społeczności, aktywizacji sportowej oraz przyrodniczej.

Zespół zaprezentował efekty prac na Lokalnym Forum Międzysektorowym.

Skip to content