Co się zmieniło?

Przede wszystkim nazwa uległa skróceniu i od tej chwili w komunikacji z interesariuszami będziemy występowali jako Up Foundation, a nie Fundacja Inicjowania Rozwoju Up Foundation (FIR Up Foundation). W dokumentach formalno-prawnych nadal będzie funkcjonowała pełna nazwa. Zdajemy sobie sprawę, że długa nazwa utrudniała zapamiętanie i jednocześnie była zbyt podobna do nazwy naszego flagowego wydarzenia, czyli Forum Inicjowania Rozwoju (FIR), czy też Funduszu Inicjowania Rozwoju (również FIR)

W celu zachowania spójności komunikacyjnej zmienia się adres główny z forumrozwoju.org.pl na upfoundation.pl. Stary adres wciąż będzie funkcjonował, ale z czasem ulegnie wygaszeniu.

Uwypuklając UP, chcemy wyraźnie podkreślić naszą ofertę dla organizacji pozarządowych, instytucji publicznych i biznesu.

Powstał nowy znak, który również spełnia to kryterium. Główny aktorem na poziomie wizualnym będzie właśnie UP odnoszące się do wchodzenia na wyższy poziom, rozwoju. Stary znak służył nam dobrze i był rozpoznawalny, ale nie był w pełni funkcjonalny i dostępny. Sam znak to zbyt mało więc stworzyliśmy nowy key visual, czyli system elementów wizualnych i standardów komunikacji wizualnej, który ułatwi nam konsekwentne budowanie spójnego wizerunku i zwiększenie rozpoznawalności.

Podczas pracy nad nowym wizerunkiem przyświecała nam idea „upraszczania” i „przejrzystości” w komunikacji.

Obecnie powstaje nowa strona internetowa, która w przejrzysty sposób pokaże, co oferujemy oraz jakie projekty realizujemy. Nowy serwis będzie też spełniał wszelkie kryteria dostępności, a więc będzie przyjazny osobom z niepełnosprawnościami.

O tym co się zmienia będziemy informowali na bieżąco.

Pozdrawiamy,
Zespół Up

Co się zmieniło – Fundacja Inicjowania Rozwoju Up Foundation
Skip to content