Zamigaj Kulturalnie

Innowatorka: Monika Brzykca

Zamigaj kulturalnie” to gotowa usługa szkoleniowo – edukacyjna dla instytucji / firm / osób chcących dowiedzieć się więcej na temat kultury g/G*, języków migowych i sposobów poprawienia dostępności dla grup osób z wadą słuchu. W ramach testowania Monika przeprowadziła min. dedykowane warsztaty dla instytucji kultury z Gdańska. Przeprowadzone zostały też warsztaty ze studentami ASP podczas których mieli wypracować prototyp np. grafika/ikonografika/explainer- który ma na celu zobrazować wizualnie problem związany z brakiem dostępności dla g/G.

Czytaj więcej: Facebook

www-Zamigaj-Kulturalnie (1)

O autorce

Monika Brzykca (ur. 9 maja 1991) - Artystka wizualna, graficzka, samorzeczniczka słabosłysząca. Magistra na Wydziale Sztuk Pięknych UMK, na kierunku edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych. Studiowała nauki filologii polskiego języka migowego. Edukatorka sztuk plastycznych i kultury g/Głuchych.

Co dał Ci udział w programie?

Program Innaczej dał mi poczucie sprawczości oraz satysfakcję z realizacji autorskiego pomysłu, mimo pewnych trudności. Wzmocnił moją postawę samorzeczniczki. Nauczyłam się koordynowania projektu, robienia badań oraz uważnego słuchania o bolączkach i potrzebach.

Skip to content