Brzostek Top Team

Partnerstwo: Uniwersytet Gdański, Inzon Energy Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Brzostek Top Team reprezentują ludzie, których pasją jest walka. Walczymy o marzenia, zarówno swoje, jak i młodych sportowców. Jesteśmy tam, gdzie potrzebują nas najbardziej. Od wielu lat czynnie angażujemy się w aktywizacje młodych ludzi.

​Głównym celem inicjatywy pn. „Kuźnia Niebieskich Talentów” jest utworzenie trwałego partnerstwa międzysektorowego na rzecz opracowania i wdrożenia modelowej innowacji społeczno-pedagogicznej, kompletnej i gotowej do wdrożenia przez interesariuszy i podmioty sektora pozarządowego, zarówno w województwie pomorskim jak i całym kraju. Model innowacji społeczno-pedagogicznej pn. „Kuźnia Niebieskich Talentów” ma za zadanie wywrzeć trwałe zmiany w środowisku lokalnym i sektorze biznesowym, publicznym i pozarządowym poprzez wzbudzenie realnej zmiany w podejściu do terapeutycznego wykorzystania sportu wśród dzieci o rosnących potrzebach społecznych.

„Kuźnia Niebieskich Talentów” to gotowy scenariusz pracy z dziećmi o wyjątkowych potrzebach , którego głównym nurtem jest zaangażowanie działań sportowych w pracę terapeutyczną oraz nawiązywanie trwałej więzi z dzieckiem, pomoc w wyrażaniu własnego Ja i wzbudzenie ekspresji emocjonalnej, dość często stłumionej przez zaburzenia.

Kontakt

stowarzyszenie.brzostektopteam@gmail.com
Skip to content