Fundacja Graj z głową

Partnerstwo: ZSO nr 2 im. Stefana Banacha w Gdańsku, Las Oblas Kinga Achruk

Powiedziały publicznie, że chorują na depresję: Ewa Urtnowska, Małgorzata Stasiak, Kinga Achruk, Marta Mazurkiewicz – to był pierwszy krok i najważniejszy krok w działalności szczypiornistek. W ten sposób zainicjowały projekt „Depresja – gramy w to” w mediach społecznościowych, a po ogromnym odzewie środowiska sportowego postanowiły działać na większą skalę. Zaprosiły do współpracy koleżankę z parkietu, a obecnie psycholog Agnieszkę Białek. Wspólnie podjęły decyzję, że swoją misję niesienia pomocy innym i wprowadzania zmian, które umocnią pozycję polskiego sportu, mogą realizować jedynie jako Fundacja.

​Dzięki projektowi damy szansę młodym sportowcom rozwijać się na zdrowych zasadach, w oparciu o ich potrzeby, możliwości oraz ograniczenia.

Nasz autorski trening głowy:

  • odpowiada na potrzeby młodych sportowców, rozwija samoświadomość dzieci i młodzieży;
  • buduje relacje w grupie;
  • jest najlepszą profilaktyką depresji i kryzysów psychicznych;
  • uczy młode osoby czym jest zdrowie psychiczne i jak o nie dbać;
  • wyposaża w umiejętności radzenia sobie z kryzysem psychicznym;
  • uczy pomagać kiedy ktoś z otoczenia jest w potrzebie;
  • pomaga rozpoznać silne i słabe strony

Projekt, w pierwszej jego fazie, jest prowadzony w Trójmieście, dokładnie z czterema grupami młodych zawodników z ZSO nr 2 w Gdańsku.

Cykl warsztatów mentalnych jest realizowany ze środków Funduszu Grantowego FIR. W przyszłości Fundacja planuje realizację projektu w całym kraju.

Kontakt

sportowadepresja@gmail.com
Skip to content