Społeczna pracownia tkacka Luceta

Lider: Fundacja Nadaktywni
Partnerstwo: Hurtownia Jola, GOKSiR Chmielno

Ten projekt to spełnienie marzenia. Marzenia o tkaniu i integracji międzypokoleniowej. W ramach inicjatywy powstała pracownia tkacka, w której na starych tradycyjnych krosnach, w tym jednym z 1937 roku, kobiety w różnym wieku uczą się tradycyjnego tkania. Inicjatywa to promocja tradycji regionalnej, ale też wyrobienie w uczestnikach projektu (zwłaszcza seniorkach) poczucia, że ich umiejętności są potrzebne i ważne dla lokalnej społeczności. Dzięki Lucecie udało się uruchomić działania integrujące pokolenia, wyrobić dumę z dokonań przodków i historii Pomorza, ale również wzmocnić integrację międzypokoleniową. W ramach współpracy z Hurtownią Jola dokonywano zakupów niezbędnych do tkania materiałów oraz potrzebnych sprzętów (hurtownia pomagała w dotarciu do producentów, finansowała część kosztów), a dzięki współpracy z GOKSiR zrealizowano Święto Tkaczek.

O sukcesie działań świadczą tłumy chętnych osób do udziału w każdych kolejnych organizowanych warsztatach. Dzisiaj Fundacja Nadaktywni zmaga się z potrzebą lokalu do prowadzenia zajęć i szuka rozwiązań na finansowanie pasji (np. poprzez prowadzenie odpłatnych kursów), nie rezygnując z pomagania innym i rozwijania pasji, w tym przygotowując lekcje tkania online.

Kontakt

Fundacja Nadaktywni
693 780 510
nadaktywni@gmail.com
Skip to content