Zmieniamy się, poznaj szczegóły!

Innaczej 6 edycja

25 maja 2023 Komisja Konkursowa złożona z przedstawicieli organizatora, operatora konkursu oraz partnerów Innaczej, podczas obrad w Europejskim Centrum Solidarności w Gdańsku, dokonała oceny merytorycznej 12 projektów wyinkubowanych podczas 6 edycji Inkubatora Innowacji Społecznych Innaczej.

Innaczej 2023 – Fundacja Inicjowania Rozwoju Up Foundation

Wybór dokonany został na podstawie kryteriów określonych w Regulaminie Konkursu. Komisja Konkursowa podjęła decyzję o wyborze 4 inicjatyw do otrzymania grantu na przetestowanie innowacji.

  1. Brzykca Monika – zamigaj kulturalnie! – 15 000 zł
  2. Grzymała Natalia – Bank Słoików – 10 000 zł
  3. Lubos Aurora – Taniec w pudełku – 10 000 zł
  4. Lisiecka Marta – Gimnastyka Montessori – 7 000 zł

 

INNaczej to program wspierającego innowatorki i innowatorów społecznych z Gdańska.

SZUKAMY INNOWACJI SPOŁECZNYCH DLA GDAŃSKA !!!

Czym są INNOWACJE SPOŁECZNE? To wszelkie nowe działania społeczne, mające na celu polepszenie jakości życia osób czy społeczności. Ich „nowość” może wynikać z wprowadzania unikalnych rozwiązań, ale także z faktu wdrożenia już znanego rozwiązania, występującego w nowym kontekście społecznym lub dla grupy społecznej, która do tej pory nie była zaopiekowana.

Nic Was nie ogranicza! Temat, którym możesz się zająć jest dowolny, pod warunkiem, że odpowiada na ważne wyzwania społeczne Gdańska.

Proponowane przez nas obszary tematyczne to:

Polecamy Twojej uwadze również ebook tworzenia innowacji społecznych w Gdańsku:

Jak to działa?

Po zakończonym naborze nasze ekspertki i eksperci wybierają pomysły, które w najwyższym stopniu spełnią nasze kryteria merytoryczne (zobacz: załącznik 2 do regulaminu), które zapraszamy do Inkubatora Innowacji Społecznych

Nasze ekspertki i eksperci wybiorą pomysły, które zaprosimy do Inkubatora Innowacji Społecznych. Ze wszystkich zgłoszeń wybierzemy kilkanaście pomysłów, które w najwyższym stopniu spełnią nasze kryteria merytoryczne (zobacz: załącznik 2 do regulaminu). O wszystkich kluczowych krokach będziemy informować drogą elektroniczna.

I część wsparcia – Inkubator Innowacji Społecznych

Podczas szkoleń i warsztatów będziecie pracować nad swoimi pomysłami, by stały się jeszcze lepsze i zwiększyły swoje szanse na otrzymanie dofinansowania. Przede wszystkim skupimy się na profesjonalnym projektowaniu innowacji społecznych. Każda i każdy z Was będzie też pracować indywidualnie przy wsparciu opiekunki/opiekuna innowacji. Wiemy, że każdy pomysł jest inny i ważne jest dla nas również, aby być z Wami w stałym kontakcie. Program będzie trwał ok. 2 miesięcy.

II część wsparcia – Fundusz Innowacji Społecznych

Do tej części Programu zakwalifikują się osoby, które najlepiej zaprezentują wyniki pracy nad swoim pomysłem. Komisja wybierze najciekawsze innowacje społeczne, które zostaną wsparte grantem w wysokości do 15 000 zł. Ponadto zostaną one objęte programem mentorskim trwającym przez czas testowania innowacji społecznej. Od tego momentu możesz zacząć realizować swoją innowację społeczną.

Innaczej 2023 – Fundacja Inicjowania Rozwoju Up Foundation
Skip to content